Tajnica   

   Telefon: 030/733-095

Pedagog

   Telefon: 030/733-095

Administracija

   Telefon: 030/733-095

           Fax: 030/733-179

RAVNATELJ

Telefon: 030/733-179

Adresa:

1. mart/ožujak bb, 72260 Busovača

e-mail: o.s.busovaca@gmail.com

POŠALJITE NAM PORUKU !