POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA ODVOZ SMEĆA

Broj :01-96/23 Datum, 22. 2. 2023.   Naziv ugovornog tijela: Osnovna škola „Busovača“ Adresa ugovornog tijela: 1.mart/ožujak bb     Naziv ponuditelja ________________ Adresa ponuditelja ____________________     PREDMET: Poziv na dostavu ponude     Osnovna škola „Busovača“ pokrenula je postupak javne nabave putem izravnog sporazuma za komunalne usluge- odvoz smeća procijenjene vrijednosti 5.000,00 KM…

Nastavi čitati

POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA KOMUNALNE USLUGE

Broj :01-96/23 Datum, 22. 2. 2023.   Naziv ugovornog tijela: Osnovna škola „Busovača“ Adresa ugovornog tijela: 1.mart/ožujak bb     Naziv ponuditelja ________________ Adresa ponuditelja ____________________     PREDMET: Poziv na dostavu ponude     Osnovna škola „Busovača“ pokrenula je postupak javne nabave putem izravnog sporazuma za komunalne usluge- voda i kanalizacija procijenjene vrijednosti 5.999,00…

Nastavi čitati

NATJEČAJ ZA UPRAŽNJENA RADNA MJESTA

  BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SREDIŠNJA BOSNA OSNOVNA ŠKOLA „BUSOVAČA“, 72260 BUSOVAČA, 1.mart/ožujak bb IB: 4236109140005, Tel. 030/733-179, Fax. 030/733-179, E-mail: o.s.busovaca@gmail.com __________________________________________________________________________________ Datum: 4. 1. 2023. Broj: 03-1/23   Na temelju članka 57. Zakona o osnovnom školstvu u KSB (Sl. novine KSB/SBK, 11/01 i 17/04) i članka 3. Pravilnika o…

Nastavi čitati