POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA OSIGURANJE UČENIKA U ŠKOLSKOJ 2023./2024. GODINI

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HEREGOVINE KANTON SREDIŠNJA BOSNA Osnovna škola “Busovača” B u s o v a č a   Povjerenstvo za javne nabavke Broj:01-896/23 Busovača, 8,9.2023.   Obavijest o uvjetima ugovora i postupka dodjele ugovora za osiguranje učenika OŠ “Busovača” u Busovači u školskoj 2023./2024. godini   Sukladno članku 35., a u…

Nastavi čitati

POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA SISTEMATSKI PREGLED DJELATNIKA

Broj :01-816/23 Datum, 9. 8. 2023.   Osnovna škola „Busovača“ 1.mart/ožujak bb Busovača     Podnositelj zahtjeva: Osnovna „ Busovača“ u Busovači Adresa: Ul. 1. mart/ožujak  b.b. 72260 Busovača IDB/JIB: 4236109140005 Tel/fax:030/733-179 Web adresa: osbusovaca.ba Ime i prezime kontakt osobe: Slaven Katava   PREDMET: Poziv za obavljanje liječničkog (sistematskog) pregleda     Osnovna škola „Busovača“…

Nastavi čitati

POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA NABAVKU KLIMA UREĐAJA

Broj :01-768/23 Datum, 17. 7. 2023.   Naziv ugovornog tijela: Osnovna škola „Busovača“ Adresa ugovornog tijela: 1.mart/ožujak bb     Naziv ponuditelja ________________ Adresa ponuditelja ____________________     PREDMET: Poziv na dostavu ponude     Osnovna škola „Busovača“ pokrenula je postupak javne nabave putem izravnog sporazuma za nabavu: klima uređaja procijenjene vrijednosti 6.000,00 KM bez…

Nastavi čitati

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA ODVOZ SMEĆA

Broj :01-96/23 Datum, 22. 2. 2023.   Naziv ugovornog tijela: Osnovna škola „Busovača“ Adresa ugovornog tijela: 1.mart/ožujak bb     Naziv ponuditelja ________________ Adresa ponuditelja ____________________     PREDMET: Poziv na dostavu ponude     Osnovna škola „Busovača“ pokrenula je postupak javne nabave putem izravnog sporazuma za komunalne usluge- odvoz smeća procijenjene vrijednosti 5.000,00 KM…

Nastavi čitati