POZIV RODITELJIMA ZA PRIJAVU I UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE

Na temelju Poziva Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa KSB broj:03-34-1181/22 od 13.10. 2022. godine, Osnovna škola “Busovača“ objavljuje P O Z I V roditeljima/starateljima za prijavu i upis djece u program predškole Pozivaju se roditelji/staratelji da prijave dijete za Program predškole. Program predškole namijenjen je djeci koja će do 1. lipnja 2023. godine…

Nastavi čitati

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA OSIGURANJE UČENIKA U ŠKOLSKOJ 2022./2023. GODINI

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HEREGOVINE KANTON SREDIŠNJA BOSNA Osnovna škola “Busovača” B u s o v a č a   Povjerenstvo za javne nabavke  Broj:01-1206/22 Busovača, 13. 9. 2022. godine Obavijest o uvjetima ugovora i postupka dodjele ugovora za osiguranje učenika OŠ “Busovača” u Busovači u školskoj 2022./2023. godini Sukladno članku 35., a…

Nastavi čitati

NATJEČAJ ZA UPRAŽNJENA RADNA MJESTA

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SREDIŠNJA BOSNA OSNOVNA ŠKOLA „BUSOVAČA“, 72260 BUSOVAČA, 1.mart/ožujak bb IB: 4236109140005, Tel. 030/733-179, Fax. 030/733-179;  E-mail: o.s.busovaca@ Datum: 9. 8. 2022. Broj: 03-1092/22 Na temelju članka 57. Zakona o osnovnom školstvu u KSB (Sl. novine KSB/SBK, 11/01 i 17/04) i članka 3. Pravilnika o postupku prijema u radni…

Nastavi čitati