BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SREDIŠNJA BOSNA

Osnovna škola „Busovača“

B  u s o v a č a

 

Broj: 01-166/23

Busovača, 3. 4. 2023. godine

 

Predmet: Obavijest o upisu

 

Obavještavamo roditelje koji imaju djecu za upis u I. razred za školsku 2023./2024. godinu da će upis u Osnovnoj školi „Busovača“ u Busovači trajati od ponedjeljka, 17. travnja do petka, 28. travnja 2023. godine.

 

Školski obveznici su sva djeca rođena 2016. godine i djeca rođena do 1. rujna 2017. godine.

 

Upis će se vršiti u tajništvu škole u vremenu od 8-12 sati, a za upis je potrebno ponijeti Izvod iz matične knjige rođenih (rodni list) i liječničko uvjerenje.

 

Za liječničko uvjerenje roditelji se mogu obratiti u Dom zdravlja Busovača (sestra Milica Čavara) već od ponedjeljka, 3. 4. 2023. godine.

 

Molimo roditelje da se pridržavaju navedenih termina.

 

R a v n a t e lj

Slaven Katava, prof.