Na temelju Poziva Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa KSB broj:03-34-1181/22 od 13.10. 2022. godine, Osnovna škola “Busovača“ objavljuje

P O Z I V

roditeljima/starateljima

za prijavu i upis djece u program predškole

Pozivaju se roditelji/staratelji da prijave dijete za Program predškole. Program predškole namijenjen je djeci koja će do 1. lipnja 2023. godine navršiti šest godina života,  a koja nisu pohađala neku od predškolskih ustanova u godini pred polazak u školu.
Prijave djece se mogu obaviti u prostorijama škole u periodu od 18.10. do 11.11. 2023. godine, svaki radni dan od 8 do 14 sati. Osoba zadužena za evidenciju prijava je školska pedagoginja.

Prilikom prijave djeteta za Program predškole, nije potrebna nazočnost djeteta, a o početku realiziranja Programa predškole, roditelji će biti blagovremeno informirani.