BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HEREGOVINE

KANTON SREDIŠNJA BOSNA

Osnovna škola “Busovača”

B u s o v a č a

 

Povjerenstvo za javne nabavke

 Broj:01-1206/22
Busovača, 13. 9. 2022. godine

Obavijest

o uvjetima ugovora i postupka dodjele ugovora za osiguranje učenika OŠ “Busovača” u Busovači u školskoj 2022./2023. godini

Sukladno članku 35., a u vezi s člankom 53. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine, broj: 39/14), a u skladu s Pravilnikom o postupku izravnog sporazuma broj: 01-02-257/15 od 18.5.2015. (“Sl. novine KSB”, broj: 8/15), OŠ “Busovača” Busovača kao ugovorni organ daje sljedeće informacije:

 

1. Naziv i adresa ugovornog organa

            Osnovna škola “Busovača” Busovača

            Ul. 1. mart/ožujak bb

            72260 Busovača

            Kontakt telefon: 030/733-179

2. Izabrani postupak dodjele ugovora

            Postupak Izravnog sporazuma

3. Opis usluge

            Osiguranje učenika 24 sata u školskoj 2022./2023. godini

            Od čega se sve učenik osigurava.

4. Kriterij za dodjelu ugovora

            Ekonomski najpovoljnija ponuda

 5. Vrijeme važenja ponuda

            8 dana od dana objave na stranici škole

6. Mjesto, vrijeme i datum za prijem ponuda

            OŠ „Busovača“ do 21. 9. 2022.  do 12 sati

                                                                        Predsjednik povjerenstva za javne nabavke

                                                                                                 Vesna Ljubičić