OSNOVNA ŠKOLA „BUSOVAČA“
1. mart/ožujak bb
B u s o v a č a

Broj: 01-790/20
Busovača, 3. 9. 2020.

 

PLAN organizacije i rada za vrijeme trajanja pandemije korona virusa (SARS-CoV-2) i oboljenja koje on uzrokuje (COVID -19)

 

Članak 1.

Imajući u vidu trenutnu epidemiološku situaciju na području KSB/SBK, određuju se posebne mjere obavljanja radnih zadataka i poslova za sve zaposlene u OŠ “Busovača“. Svi radni zadatci će se obavljati po nalogu ravnatelja na način da se izvrši preraspodjela radnih mjesta kako bi se osigurala međusobna udaljenost od 1,5 – 2 m.

Članak 2.

a) Nastava će se organizirati u 2 smjene: I. smjena u 8,00 sati, a II. smjena u 12,00 sati.

Školski sat traje 30 min. Učenici imaju male odmore za vrijeme kojih ostaju u učionici, a za to vrijeme nastavnici se smjenjuju za razmjenu dnevnika. Zabranjeno je okupljanje u zbornici.
Učenici ne mijenjaju učionice, a raspored sjedenja je 1 učenik u jednoj školskoj klupi. Iznimno, ukoliko prostor ne dozvoljava, u klupi mogu sjediti dva učenika u jednoj klupi na što većoj distanci okrenuti jedan od drugog.

Učenici nižih razreda (od I. -V.) mogu imati najviše 4 sata, a učenici viših razreda najviše 5 sati dnevno.

b) Nastavnici su dužni na posao doći 30 minuta prije početka nastave. Dežurni nastavnik će stajati na ulazu škole i paziti da se učenici ne zadržavaju u školskom dvorištu, da pri ulasku u školu vrše dezinfekciju ruku i nogu te učenike upućivati u razrede gdje ih dočekuju učitelji, odnosno predmetni nastavnik.

c) Prilikom odlaska iz škole učenike puštati odjel po odjel, vodeći računa da se djeca ne zadržavaju u školskom dvorištu.

Članak 3.

Nastava informatike i glazbene kulture izvodit će se u u razrednim odjelima bez mijenjanja učionice.
Nastava tjelesne kulture izvodit će se vani, kada za to budu postojali vremenski uvjeti, a za  vrijeme kišnih i hladnijih dana izvoditi samo individualne vježbe u sali za tjelesnu kulturu uz socijalnu distancu.

Članak 4.

Svi uposleni koji dolaze na posao dužni su voditi računa o radu i uvjetima socijalne distance i redovito ispunjavati Listu kontakata za taj dan koju su dužni nositi sa sobom.

Članak 5.

Svakodnevno vršiti dezinfekciju svih prostorija. Učionice se čiste i dezinficiraju poslije svake smjene.

Sanitarne prostorije i hodnici u školi se dezinficiraju više puta dnevno o čemu će se redovito voditi Lista održavanja čistoće i dezinfekcije prostora i predmeta koja će se predavati tajniku škole.

Članak 6.

a) Strogo zabranjen ulaz nezaposlenim osobama škole. U slučaju neophodnog ulaska trećih lica (serviseri, dostava za potrebe škole, roditelji i slično), u školu može ući samo jedna osoba.
Iznimno, u školu može ući samo jedan roditelj učenika prvog razreda ili roditelj djeteta s posebnim potrebama uz pridržavanje epidemioloških mjera i socijalne distance te uz odobrenje ravnatelja.

b) Voditi epidemiološki upitnik za „treće osobe“ koje moraju ući u školu. U slučaju „treće osobe“, dežurni učenik će pozvati pomoćno osoblje koje će ponuditi upitnik i uputiti ga ravnatelju, tajniku ili pedagogu škole. Izbjegavati ulazak drugih osoba dok su učenici u školi.

Članak 7.

a) Na ulazu u školu, u svim učionicama, zbornici, sanitarnim prostorijama postaviti dezinfekcijsko sredstvo o kojima će voditi računa dežurni nastavnik i pomoćno osoblje.

b) Učenici nižih razreda uz nadzor učitelja mogu koristiti dezinfekcijsko sredstvo najviše 2-3 puta dnevno. (ulazak u školu i prije jela)

Članak 8.

a) Svi uposleni i učenici moraju nositi zaštitne maske ili vizire za vrijeme boravka u školi.
Učenici mogu odložiti maske samo u vrijeme kada sjede u svojoj klupi i slušaju nastavu.
Maska se obvezno koristi prilikom bilo kojeg kretanja izvan klupe, prilikom odlaska u toalet.
Svaki učenik i nastavnik mora imati i rezervnu masku.

Članak 9.

Svakodnevno skretati  pažnju učenicima o mjerama zaštite o pranju ruku, kašljanju, socijalnoj distanci  i osobnoj higijeni.

Članak 10.

Roditelji su dužni djetetu prije polaska u školu izmjeriti temperaturu i o tome voditi „Ček-listu za dnevno praćenje zdravstvenog stanja svog djeteta“ koju će dobiti u školi. Učenici su obvezni ponijeti ček-listu u školu, a listu će potpisati svaki dan nastavnik prije prvog sata.

Članak 11.

U slučaju povišene temperature  roditelji ne smiju dovoditi ili slati dijete u školu.
U slučaju da dijete dobije povišenu temperaturu ili neki simptom bolesti tijekom boravka u školi, učitelj, razrednik, pedagog ili drugi uposlenik odmah obavještava roditelje koji u najkraćem periodu mora doći pred školu po dijete.

Učenike i nižih i viših razreda u ovoj situaciji ne treba puštati da bez nadzora odlaze kući.
Do dolaska roditelja dijete izolirati u učionicu koja je za to određena.

Članak 12.

Ravnatelj škole je dužan da svaku sumnju na Covid 19 kod uposlenika i učenika obavijesti nadležnu epidemiološku službu.

Članak 13.

U slučaju sumnje na pozitivan slučaj na Covid 19 u nekom razredu ili kod uposlenika slijediti upute lokalne higijensko-epidemiološke službe.

Članak 14.

U slučaju potvrde na zarazu virusom Covid 19, prostor u kojoj je osoba bila se ne koristi te poslije čišćenja  i dezinfekcije sačekati 24 sata.

Članak 15.

Ovaj Plan je sačinjen zbog realne opasnosti od zaraze te stupa na snagu danom donošenja i važi dok traju okolnosti uzrokovane Covidom 19 u BiH.

RAVNATELJ

Slaven Katava, prof.