NAJČEŠĆE POGREŠKE PRI IZBORU ZANIMANJA (ŠKOLE)

Profesionalno usmjeravanje je postupak pomoću kojeg se učenici usmjeravaju na područja rada koja najbolje odgovaraju njihovim psihofizičkim sposobnostima, osobinama ličnosti i društvenim potrebama u kojima imaju najčešće izgleda za uspjeh. Prvi korak na tom višegodišnjem putu nakon osnovne škole je odabir srednje škole. Kako bi lakše odabrali pravo zanimanje, dalje u tekstu slijedi nekoliko smjernica koje mogu pomoći u razmišljanju o budućem zanimanju.

  1. Loša samoprocjena

Važno je objektivno sagledati i ocijeniti osobne sposobnosti, mogućnosti i sklonosti.

  1. Nedovoljno poznavanje zanimanja

Poznavanje manjeg broja zanimanja uvećava mogućnost pogrešnog izbora.

  1. Izbor zanimanja prema prijateljstvu

Ne moramo biti sposobni za zanimanja za koja su se opredijelili naši prijatelji.

  1. Želje i zahtjevi roditelja

Roditelji mogu biti dobri savjetnici,mali isto tako mogu namjerno ili nenamjerno prisliti dijete na  pogrešan put pri izboru zanimanja.

  1. Nevodjenje računa o mogućnostima zapošljavanja

Ne odabirati prezasićena zanimanja, koja privreda ne može apsorbirati.

  1. Izvor popularnog zanimanja

Ukoliko pažnju posvetimo na ugled zanimanja, a manje na pririodu posla i svoje sposobnosti rizikujemo mogućnost upošljavanja nakon školovanja.

  1. Izbor škole prema udaljensoti

Događa se da učenici odustanu od neke škole zbog udaljenosti od kuće, a ne odaberu školu prema svojim željama i sklonostima.

  1. Predrasude o muško-ženskim poslovima

BOLJE BITI DOBAR MAJSTOR NEGO LOŠ LJEKAR