Djeca su poput spužve, upijaju sve što kažete. Ako iz dana u dan čuju prigovore i kritike odrastaju u nesigurne ljude. Kada roditelji ispune dijete ljubavlju i potporom, ono kopira i prenosi to ponašanje u odrasloj dobi.

Koje izraze roditelji trebaju ponavljati svakodnevno kako bi djeca izrasla u jake i zdrave ljude?

To su sljedeći izrazi:

  • Volim te;
  • Ne plaši se, siguran si;
  • Ti si dobar/a;
  • Ti si lijep/a;
  • Ti si pametan/a;
  • Slušam te pažljivo;
  • Budi uporan/a;
  • Uspjet ćeš:
  • Život je sreća;

Budite u stanju da se fokusirate na pozitivne aspekte života kako bi dijete uspješno kročilo kroz život i nosilo se sa samopouzdanjem kroz njega.

Vaša pedagogica Vesna Ljubičić